Aanmelden ledenvergadering

Update van het bestuur

UPDATE VAN HET BESTUUR:

Vanwege de omstandigheden rondom het corona-virus en diverse afmeldingen die we ontvingen voor de studiemiddag van 20 maart 2020, hebben we besloten deze te cancellen. In het najaar wordt een nieuwe ledenvergadering met studiemiddag belegd.
We vragen jullie begrip en wensen jullie zegen op al je bezigheden!

Hartelijke groet,

het bestuur