Wanneer “lust” een “last” wordt

dinsdag 31 maart 2015

Seksverslaving is een wijd verbreid probleem die de seksverslaafde in zijn huwelijk en in zijn of haar relaties bedreigt en deze stuk maakt. Voor ons als christen-hulpverleners is het een uitdaging en een noodzaak om kennis en vaardigheden te hebben in het herkennen en erkennen van deze problematiek.
In de afgelopen studiemiddag hebben Ben Zijl en Ferdinand Bijzet ons bijgepraat over dit thema. Ben Zijl heeft ons inhoudelijk inzicht gegeven over seksverslaving en wat dit met jezelf en vooral ook met je relatie(s) doet. Ook heeft hij inzicht geven in de door hem toegepaste therapie.
Ferdinand Bijzet heeft ons op een interactieve manier meegenomen op de weg naar herstel in de relatie van de seksverslaafde en zijn of haar partner.

Ben Zijl is de eerste spreker van de studiemiddag. Hij begint met een definitie van verslaving. Verslaving is vastzitten aan een repeterend gedragspatroon dat betrokkene wel wil maar niet kan veranderen, terwijl het patroon tot overwegend negatieve consequenties leidt voor de persoon zelf of de omgeving. Bij seksverslaving gaat het niet om de frequentie maar om het ongewild repeterend gedrag.
Hij schets om de omvang van het probleem:
68% van jongens kijkt regelmatig, vaak of zeer vaak. Voor 30% van de meisjes geldt hetzelfde. Diverse onderzoeken komen tot vergelijkbare resultaten. Onder ouderen blijken de kijkcijfers ongeveer gelijk aan die van jongeren.
In de onderzoeken is geen onderscheid gemaakt tussen christelijke- en niet-christelijke personen.
Meer over de inhoud van de lezing is te vinden in powerpointpresentatie, die u hier kunt downloaden.

Ferdinand Bijzet heeft ons deze middag meegenomen in de patronen die in de relatie zichtbaar zijn als de seksverslaving aan het licht komt. Hij vertelt dat er drie stappen gezet moeten worden als het gaat om herstel van de relatie: 1 radicale breuk met het verslavingsgedrag 2 opruimfase waarin het voor de man belangrijk is voor om vooruit te kijken en voor de vrouw is het belangrijk om te rouwen en verdriet te hebben. Hierdoor ontstaat er meer afstand, dit is te overbruggen als de man regelmatig in de put naast zijn vrouw gaat zitten om haar te steunen.

De opruimfase leidt daarin ook tot vergeving, wat inhoudt dat er gestopt wordt met de aanklacht van de vrouw richting de man. 3 opbouw, versterken intimiteit

« Terug