Leden NVVCH zoeken

Hieronder vindt u alle hulpverleners welke lid zijn bij NVVCH. In het zoekveld kunt een hulpverlener zoeken op basis van onder andere beroep, de gewenste hulpverleningsvorm (denk bijvoorbeeld aan relatietherapie, pastoraat, ...), de naam van de hulpverlener, de praktijknaam, of de woonplaats.

 


« Terug naar kaart

Persoonsgegevens

Naam hulpverlener:
Ciska Denekamp-van Toor
Praktijknaam:
ELRAFA
Adres:
ELRAFA
Waterrad 40
1613CP GROOTEBROEK
Telefoon:
+31228520577
E-mail:
Elrafa@kpnmail.nl
Website:
http://www.elrafa.nl

Mijn persoonlijke stijl en werkwijze:

Vaktherapie is erop gericht een proces op gang te brengen dat leidt tot ontwikkeling, verandering en of acceptatie. De problemen worden door o.a. beeldend werken ervaren en zichtbaar en daarmee helder en bespreekbaar. Het aanbod dat ik op u afstem en de daarbij behorende interventies wordt afgestemd op uw hulpvraag, levensfase en draagkracht.

Mijn rol als christen-zijn in mijn werk:

In mijn therapeutische werk probeer ik in samenspraak met de cliënt zijn of haar problematiek {en de verwerking en hantering ervan) in een Bijbels perspectief te zetten.

Beroep

vaktherapeut

HBO creatieve therapie, HBO-IW

Beroepsvereniging

NVPA en FVB

AGB code:
94-010723