'GOD IS ONZE HEELMEESTER' 

De Nederlandse Vereniging van
Vrijgevestigde Christen Hulpverleners 
   

'VERBONDEN IN
ZELFSTANDIGHEID'
 

Zorgen voor jezelf is een voorwaarde om te kunnen 
zorgen voor een ander.

 

 

   

'GOD IS ONZE HEELMEESTER' 

De Nederlandse Vereniging van
Vrijgevestigde Christen Hulpverleners 
   

'GOD IS ONZE HEELMEESTER' 

De Nederlandse Vereniging van
Vrijgevestigde Christen Hulpverleners 
   

'GOD IS ONZE HEELMEESTER' 

Wilt u lid worden? U kunt zich inschrijven via de
website bij NVVCH. 
   

'GOD IS ONZE HEELMEESTER' 

De Nederlandse Vereniging van
Vrijgevestigde Christen Hulpverleners 
   

'GOD IS ONZE HEELMEESTER' 

De Nederlandse Vereniging van
Vrijgevestigde Christen Hulpverleners 
   

'GOD IS ONZE HEELMEESTER' 

Wilt u lid worden? U kunt zich inschrijven op de
website bij NVVCH. 
   

'GOD IS ONZE HEELMEESTER' 

De doelstelling is het bevorderen van christelijke 
professionele hulpverlening.

 

 

Prikbord voor leden

Op het prikbord kunnen (alleen) leden vragen stellen, leuke berichten laten plaatsen en tips voor cursussen, symposia en congressen welke gerelateerd zijn aan de doelstelling van de vereniging. Geef je bericht door via secretaris@nvvch.nl.  
Het betekent niet dat de NVVCH garant staat voor de inhoud van het aanbod.

Aanbod andere organisaties

Uitnodiging van het kennisinstituut

Kennisinstituut christelijke ggz organiseert 13 september, van 19.30-22.00 uur

Evangelische Hogeschool Amersfoort

Minisymposium 

Suïcidaliteit, geloof & kerk: wat kunt doen?

Aanmelden kan op Minisymposium

 

Met vriendelijke groet,

Agnes Hagenbeek

Aangeboden door leden van de NVVCH

Onze bijzondere leden Henriëtte van Nes en Hermieneke Vonk hebben een boek uitgebracht over pastoraat:
In ontwikkeling – pastorale bouwstenen voor je leven.
Wanneer een huis op een stevig fundament is gebouwd, kan het veel verduren. Dit geldt ook voor je levenshuis: wordt in je baby- en kindertijd een stevig fundament gelegd, dan groei je waarschijnlijk op tot een stabiele volwassene. Gaan er dingen mis in de eerste levensfasen, dan kan je daar levenslang de gevolgen van ondervinden. Het boek helpt om inzicht te krijgen in het bouwproces van het leven. Wat is een goede basis en wat kan er fout gaan? Wat zijn daarvan de gevolgen voor je leven met anderen en God? Maar ook: wat is er nodig voor herstel en genezing van wat er verkeerd is gegaan? Wat zegt de Bijbel hierover en welke rol kan en wil God hierin spelen?

TPM cursus Guus Molenaar

Dit is een uitnodiging om mee te doen met de TPM training.
Ik wil eerst iets van mijn intentie hier delen. Namelijk dat meerdere mensen in staat zullen zijn om een  zegenrijk instrument als TPM te hanteren, waarmee diepgaande én minder diepgaande traumata én innerlijke overtuigingen doeltreffend kunnen worden behandeld. Nadat cliënt Gods waarheid ontvangen heeft in het trauma, is die er vrij van. Cliënt hoeft geen enkele moeite meer te doen, want de trigger is er dan geheel uit. Wat een vrijheid biedt dit.

Hoe is de gedachte om training te geven ontstaan?
Allereerst is mij vaker gevraagd of ik deze training zou willen geven. Ik had toen niet de vrijmoedigheid. Maar recent, tijdens een EFT intervisiebijeenkomst behandelden we een casus waar duidelijk werd dat het proces werd gehinderd door een trauma bij een cliënt. Toen ik vertelde dat ik dat trauma gedeelte zou willen behandelen d.m.v. traumatherapie en noemde als voorbeeld TPM.
Desgevraagd legde ik dat met een tekening uit. Toen vroeg de groep mij of ik hen de TPM principes zou kunnen overdragen. Dit is de aanleiding, waardoor ik ben gaan nadenken of ik het daadwerkelijk de training wil gaan geven. Meer lezen...

Zie hier voor de presentatie zoals gegeven door Guus op de ledenvergadering j.l.

Uitnodiging boekpresentatie 27 oktober
 
Uitgeverij ACCO en auteur Gerrie Reijersen van Buuren nodigen je van harte uit voor de lancering van haar boek Verlangen naar verbinding. Tijdens de boekpresentatie zal zij vertellen over de totstandkoming van het boek en interactief met het publiek een casus behandelen. Gerrie zal het eerste exemplaar overhandigen, waarna er ruimte is voor een borrel en het aanschaffen van het boek.

Wanneer?
Vrijdag 27 oktober 2017 van 15.30 tot 18.00.

Waar?
Bouwman Boekhandel De Bilt, Hessenweg 168, 3731 JN De Bilt. 
 

Nieuw!
Verlangen naar verbinding
 
Verlangen naar verbinding biedt handreikingen voor het aangaan van verbindingen en hoe je verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van je relatie(s) op je kunt nemen. Ook wordt ingegaan op hoe je de ander daarbij kunt betrekken. Zo kom je beiden in verbondenheid tot je recht.

Stuur een bericht naar info@uitgeverijacco.nl om je aan te melden voor de boekpresentatie.

 
 
 
 
Voor meer informatie of vragen:
Marie-Louise Willems, marie-louise.willems@uitgeverijacco.nl, 070-3868854

Verzoek van een lid

Gratis supervisietraject aangeboden.
Ik ben de opleiding tot supervisor gestart aan het Kempler instituut. Voor het praktische deel heb ik supervisanten nodig. Graag nodig ik jullie uit om dit traject aan te gaan. Het betreft 10 sessies. Het kan individueel of in een groepje van 2 of 3 supervisanten.
De enige kosten die je maakt is de reis naar mijn praktijk. Maar als je voldoende financiële ruimte hebt is een kleine bijdrage welkom. Van harte uitgenodigd dit proces met jezelf te starten. Ik zie uit naar jullie reactie.
Hartelijke groet, Henri van Gelder (henri@deriviertherapie.nl)

Supervisie
Geke Vrijen en Leni Kruijs zijn erkende supervisoren en coaches. Leni Kruijs is ook een door de ABvC erkende supervisor. 

"Ik ben benieuwd naar jou..."
door Ingrid van den Brink
Oudercursus om de relatie met en het zelfvertrouwen van het kind te versterken.
In Haarlem, data op aanvraag. Bij minstens zes ouderparen kan de cursus ook op locatie gegeven worden.
Voor verdere info en opgave 023 5747389


 

Artikelen ter lezing

Artikelen uit "Psyche en Geloof" (CVPPP)
Artikelen van Christen-Coaches