'GOD IS ONZE HEELMEESTER' 

De Nederlandse Vereniging van
Vrijgevestigde Christen Hulpverleners 
   

'VERBONDEN IN
ZELFSTANDIGHEID'
 

Zorgen voor jezelf is een voorwaarde om te kunnen 
zorgen voor een ander.

 

 

   

'GOD IS ONZE HEELMEESTER' 

De Nederlandse Vereniging van
Vrijgevestigde Christen Hulpverleners 
   

'GOD IS ONZE HEELMEESTER' 

De Nederlandse Vereniging van
Vrijgevestigde Christen Hulpverleners 
   

'GOD IS ONZE HEELMEESTER' 

Wilt u lid worden? U kunt zich inschrijven via de
website bij NVVCH. 
   

'GOD IS ONZE HEELMEESTER' 

De Nederlandse Vereniging van
Vrijgevestigde Christen Hulpverleners 
   

'GOD IS ONZE HEELMEESTER' 

De Nederlandse Vereniging van
Vrijgevestigde Christen Hulpverleners 
   

'GOD IS ONZE HEELMEESTER' 

Wilt u lid worden? U kunt zich inschrijven op de
website bij NVVCH. 
   

'GOD IS ONZE HEELMEESTER' 

De doelstelling is het bevorderen van christelijke 
professionele hulpverlening.

 

 

Prikbord voor leden

Op het prikbord kunnen (alleen) leden vragen stellen, leuke berichten laten plaatsen en tips voor cursussen, symposia en congressen welke gerelateerd zijn aan de doelstelling van de vereniging. Geef je bericht door via secretaris@nvvch.nl.  
Het betekent niet dat de NVVCH garant staat voor de inhoud van het aanbod.

Aanbod andere organisaties

Uitnodiging van het kennisinstituut

Kennisinstituut christelijke ggz organiseert 13 september, van 19.30-22.00 uur

Evangelische Hogeschool Amersfoort

Minisymposium 

Suïcidaliteit, geloof & kerk: wat kunt doen?

Aanmelden kan op Minisymposium

 

Met vriendelijke groet,

Agnes Hagenbeek

Aangeboden door leden van de NVVCH

Onze bijzondere leden Henriëtte van Nes en Hermieneke Vonk hebben een boek uitgebracht over pastoraat:
In ontwikkeling – pastorale bouwstenen voor je leven.
Wanneer een huis op een stevig fundament is gebouwd, kan het veel verduren. Dit geldt ook voor je levenshuis: wordt in je baby- en kindertijd een stevig fundament gelegd, dan groei je waarschijnlijk op tot een stabiele volwassene. Gaan er dingen mis in de eerste levensfasen, dan kan je daar levenslang de gevolgen van ondervinden. Het boek helpt om inzicht te krijgen in het bouwproces van het leven. Wat is een goede basis en wat kan er fout gaan? Wat zijn daarvan de gevolgen voor je leven met anderen en God? Maar ook: wat is er nodig voor herstel en genezing van wat er verkeerd is gegaan? Wat zegt de Bijbel hierover en welke rol kan en wil God hierin spelen?

TPM cursus Guus Molenaar

Dit is een uitnodiging om mee te doen met de TPM training.
Ik wil eerst iets van mijn intentie hier delen. Namelijk dat meerdere mensen in staat zullen zijn om een  zegenrijk instrument als TPM te hanteren, waarmee diepgaande én minder diepgaande traumata én innerlijke overtuigingen doeltreffend kunnen worden behandeld. Nadat cliënt Gods waarheid ontvangen heeft in het trauma, is die er vrij van. Cliënt hoeft geen enkele moeite meer te doen, want de trigger is er dan geheel uit. Wat een vrijheid biedt dit.

Hoe is de gedachte om training te geven ontstaan?
Allereerst is mij vaker gevraagd of ik deze training zou willen geven. Ik had toen niet de vrijmoedigheid. Maar recent, tijdens een EFT intervisiebijeenkomst behandelden we een casus waar duidelijk werd dat het proces werd gehinderd door een trauma bij een cliënt. Toen ik vertelde dat ik dat trauma gedeelte zou willen behandelen d.m.v. traumatherapie en noemde als voorbeeld TPM.
Desgevraagd legde ik dat met een tekening uit. Toen vroeg de groep mij of ik hen de TPM principes zou kunnen overdragen. Dit is de aanleiding, waardoor ik ben gaan nadenken of ik het daadwerkelijk de training wil gaan geven. Meer lezen...

Zie hier voor de presentatie zoals gegeven door Guus op de ledenvergadering j.l.

Boekpresentatie Jitty Eenhuizen

Zojuist heeft mijn eerste boek het levenslicht gezien! Reden om het te presenteren op een
geboortefeestje. U bent daarvoor van harte uitgenodigd op de volgende data:

Vriidagavond 7 juli
aanvang: 19.45
Tuincentrum de Bruin
Goyergracht Zuid 1
3755 MX Eemnes

Zaterdag 15 juli 2017
aanvang: 15.00
De Salvatorkerk
Archipelweg 133
8921 VX Leeuwarden

Indien u komt, laat het mij dan uiterlijk 1 week tevoren even weten via email:
jitty.eenhuizen@gmail.com of per telefoon: 06 442 63 863. Kent u geinteresseerden, stuur dan
gerust dit mailtje door.

Korte boekbeschrijving: Een vierhonderd jaar oude aanklacht drukt zwaar op de schouders van
Maaike. Tijdens haar zoektocht naar bevrijding wisselen geloofstwijfel en zekerheid zich af. Ook
wordt ze belemmerd door de sfeer en de gewoonten van haar jeugd. De beschuldiging op haar
werk maakt het er niet gemakkelijker op voor haar. Zal ze ooit van dit alles verlost worden?

Het boek is op de avond zelf te verkrijgen , via http://www.jongboek.nl/books/118230 , bij mij thuis of
bij de boekhandel. ISBN: 978 946 342 660 2

Met vriendelijke groet,
Jitty Eenhuizen


Verzoek van een lid

Gratis supervisietraject aangeboden.
Ik ben de opleiding tot supervisor gestart aan het Kempler instituut. Voor het praktische deel heb ik supervisanten nodig. Graag nodig ik jullie uit om dit traject aan te gaan. Het betreft 10 sessies. Het kan individueel of in een groepje van 2 of 3 supervisanten.
De enige kosten die je maakt is de reis naar mijn praktijk. Maar als je voldoende financiële ruimte hebt is een kleine bijdrage welkom. Van harte uitgenodigd dit proces met jezelf te starten. Ik zie uit naar jullie reactie.
Hartelijke groet, Henri van Gelder (henri@deriviertherapie.nl)

Supervisie
Geke Vrijen en Leni Kruijs zijn erkende supervisoren en coaches. Leni Kruijs is ook een door de ABvC erkende supervisor. 

"Ik ben benieuwd naar jou..."
door Ingrid van den Brink
Oudercursus om de relatie met en het zelfvertrouwen van het kind te versterken.
In Haarlem, data op aanvraag. Bij minstens zes ouderparen kan de cursus ook op locatie gegeven worden.
Voor verdere info en opgave 023 5747389


 

Artikelen ter lezing

Artikelen uit "Psyche en Geloof" (CVPPP)
Artikelen van Christen-Coaches