Aanmelden leden vergadering en/of studiedag

  Eventuele dieet wensen graag melden aan Hanneke (voorzitter@nvvch.nl).

  Ik kom naar de workshops en heb de volgende voorkeur:*
(Het is mogelijk twee workshops te volgen.)