Prikbord voor leden

Op het prikbord kunnen (alleen) leden vragen stellen, leuke berichten laten plaatsen en tips voor cursussen, symposia en congressen welke gerelateerd zijn aan de doelstelling van de vereniging. Geef je bericht door via secretaris@nvvch.nl.  
Het betekent niet dat de NVVCH garant staat voor de inhoud van het aanbod.

Aanbod andere organisaties

Nieuw boek Dr. Bert Loonstra over thema Autonomie en gemeenschap; een debat over levensbeschouwing en psychotherapie.

275 pagina’s, ISBN 9789058819918; winkelprijs € 24,90

Psychotherapeuten zijn ook maar mensen. Zij hebben hun eigen kijk op mens en wereld. Wanneer zij beroepsmatig cliënten onderzoeken en behandelen maken zij gebruik van modellen en methoden. Op die manier zien zij bepaalde patronen en laten zij andere buiten beschouwing. Een belangrijke doelstelling van therapie is de versterking van de autonomie. Maar wordt zo genoeg rekening gehouden met de normen en waarden van cliënten binnen de gemeenschappen waartoe zij behoren? Dat maakt uit voor de praktijk van alledag. Als de doorwerking van levensbeschouwing over het hoofd wordt gezien, blijft een gereduceerde praktijk over en wordt aan cliënten geen recht gedaan in hun eigenheid en groepsidentiteit.

In dit boek neemt Bert Loonstra de relatie tussen psychtherapie en levensbeschouwing onder de loep. Met behulp van de christelijke filosofie ontwikkelt hij een model waarin de mogelijke spanning tussen levensbeschouwing en psychotherapie wordt omgevormd tot een vruchtbaar samenspel.

Uitnodiging CVPPP

Graag breng ik u nogmaals ons najaarscongres 'Tijd om te gaan' onder de aandacht! Zie hieronder voor alle informatie. Het belooft een mooi en goedbezocht congres te gaan worden.

Op zaterdag 17 november 2018 organiseren de CMF en de CVPPP (in samenwerking met de KICG) een congres met als titel 'Tijd om te gaan?! Handelingswijsheid voor de professional rondom (on)gewenst levenseinde'.

In een samenleving waarin autonomie en maakbaarheid centraal zijn komen te staan, ontstaat er een druk op onze visie op leven en dood. Wat is de rol van christelijke zorgprofessionals (artsen, psychologen, psychiaters, geestelijk verzorgers) bij het levenseinde? Op dit congres wordt vanuit verschillende invalshoeken gebouwd aan wijsheid voor zorgprofessionals rondom het (on)gewenst levenseinde.

In de ochtend worden er twee lezingen georganiseerd door Maarten Verkerk en Guus Timmerman, in de middag workshops van o.a. Esmé Wiegman, Kees Goedhart, Jaap Nanninga, Hanneke Schaap en Ewoud de Jong. Hierin komen thema's aan de orde als 'Het 'normale' stervensproces', 'Psychiatrie en euthanasie', 'Existentieel lijden in de GGZ' en 'Spirituele zorg rond het levenseinde'.

Alle informatie is te vinden op www.tijdomtegaan.nl

Graag willen we dit congres bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht brengen. Hierbij kunnen we uw hulp goed gebruiken. Is het bijvoorbeeld mogelijk dat er een aankondiging wordt gedaan op de website of in een mailing? Of is het mogelijk dat de flyer (zie bijlage) doorgestuurd wordt naar leden? We vernemen graag wat de mogelijkheden zijn.

Met vriendelijke groet, Nelleke Bremmer (CVPPP), ook namens Willem Lock (CMF)

 

Aangeboden door leden van de NVVCH

TPM cursus Guus Molenaar

Dit is een uitnodiging om mee te doen met de TPM training.
Ik wil eerst iets van mijn intentie hier delen. Namelijk dat meerdere mensen in staat zullen zijn om een  zegenrijk instrument als TPM te hanteren, waarmee diepgaande én minder diepgaande traumata én innerlijke overtuigingen doeltreffend kunnen worden behandeld. Nadat cliënt Gods waarheid ontvangen heeft in het trauma, is die er vrij van. Cliënt hoeft geen enkele moeite meer te doen, want de trigger is er dan geheel uit. Wat een vrijheid biedt dit.

Hoe is de gedachte om training te geven ontstaan?
Allereerst is mij vaker gevraagd of ik deze training zou willen geven. Ik had toen niet de vrijmoedigheid. Maar recent, tijdens een EFT intervisiebijeenkomst behandelden we een casus waar duidelijk werd dat het proces werd gehinderd door een trauma bij een cliënt. Toen ik vertelde dat ik dat trauma gedeelte zou willen behandelen d.m.v. traumatherapie en noemde als voorbeeld TPM.
Desgevraagd legde ik dat met een tekening uit. Toen vroeg de groep mij of ik hen de TPM principes zou kunnen overdragen. Dit is de aanleiding, waardoor ik ben gaan nadenken of ik het daadwerkelijk de training wil gaan geven. Meer lezen...

Vraag intervisiegroep van Diane Brouns

Sinds kort ben ik lid vd mooie vereniging nvvch. Zijn er geïnteresseerde (GZ-) psychologen, psychotherapeuten en orthopedagogen voor een nieuw te starten christelijke intervisiegroep in de regio Nijmegen-Druten. Het betreft met name ambulante hulpverlening; volwassenen en jeugd.

Graag een bericht aan Diane Brouns, diane@kinderpraktijkhartenkracht.nl

Verzoek van een lid


 

Artikelen ter lezing

Artikelen uit "Psyche en Geloof" (CVPPP)
Artikelen van Christen-Coaches