Doelstelling vereniging

De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van christelijke
professionele hulpverlening.

De vereniging brengt dat tot uitdrukking in:

  • Het informeren van de leden over relevante ontwikkelingen;
  • Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de vrijgevestigde christen hulpverleners;
  • Bezinning op de effecten van het christelijke geloof en de christelijke ethiek op de verschillende vormen van hulpverlening;
  • Belangenbehartiging van haar leden