Verbondenheid in zelfstandigheid

Als Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Christen Hulpverleners (NVVCH)  staan wij voor verbondenheid in zelfstandigheid. Dat lijkt in eerste instantie misschien een contradictie, maar dat is het in de praktijk minder dan dat het lijkt.

De leden van de NVVCH hebben zich bij ons aangesloten omdat zij vrijgevestigd en zelfstandig hun werk als hulpverlener uitvoeren, maar ook omdat zij dat doen vanuit een christelijke levensvisie en passie. In deze wereld, die zo in beweging is en waar zoveel mensen tussen de wal en het schip (dreigen te) raken, is de nood groot. Het appèl wat daarmee op de hulpverlener gedaan wordt is evenredig groot en voor christen hulpverleners misschien zelfs nog wel groter. Dat vraagt veel van zijn of haar persoonlijke situatie en geestelijk leven. Wie zorgt er dan voor hem of haar? De NVVCH wil hierin de hulpverleners een stuk tegemoet komen. De gedachten daarover werd door één van de leden treffend onder woorden gebracht.

"Als christen hulpverleners hebben wij niet alleen verantwoordelijkheid voor het (geestelijke) welzijn van onze cliënten, maar ook voor dat van onszelf. Ons grote voorbeeld, Christus, zei niet voor niets dat wij onze naaste lief moeten hebben, zoals wij ons zelf liefhebben. Zorgen voor jezelf is een voorwaarde om te kunnen zorgen voor een ander."

Johannes van Dalayatha, één van de woestijnvaders uit de eerste eeuwen na Christus, zei inspirerend:

 

Als gij vermoeid en uitgeput zijt
door uw inspanningen voor uw Heer,
leg dan uw hoofd in Zijn schoot
en rust een wijle. (Johannes 13:23)
Neig u tegen Zijn borst,
adem de zoete geur des levens in,
en laat het heel uw wezen doordringen.
Rust bij Hem,
want hij richt een tafel voor u aan (Psalm 23:5)
die u verkwikt met het voedsel
van God de Vader.

Dit toont dat wie zijn Heer actief wil dienen - en dat is bij christen hulpverleners zeker het geval - niet zonder die intieme verbondenheid met Christus kan. Toen niet, en nu al helemaal niet! Maar hoe houd je in drukke tijden het oog op Christus gericht? Voor je het weet ben je als een echte Martha aan het rennen en  vliegen en vergeet je dat Jezus zei dat Maria het goede deel heeft gekozen. Daarvoor heb je elkaar nodig! De gemeenschap van heiligen, in de brede en in de engere zin. Dat wordt op een krachtige manier verwoord door een andere woestijnvader, namelijk Theodorus de Asceet. Die schreef:

  Vriend van Christus,
probeer uw vrienden te kiezen
onder hen die u willen helpen.
Het soort leven te leiden dat gij wenst.
Zoek uw vrienden onder de minnaars van de vrede
degenen die uw geestverwanten zijn
en degenen die vroom zijn.