LIDMAATSCHAP

Wanneer u lid bent of wilt worden van de NVVCH moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

ALGEMEEN LIDMAATSCHAP (AL)
We gaan uit van een normaal lidmaatschap welke ook alle (voor)rechten geeft. Om een erkend algemeen lid te worden en te blijven, gelden de volgende voorwaarden en rechten:

 • U voldoet aan alle eisen die in de statuten zijn opgenomen
 • U werkt ten behoeve van de geestelijke gezondheidszorg
 • U heeft minimaal een overheidserkende HBO opleiding in de sociale wetenschappen of gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg.
 • U bent lid van een beroepsvereniging t.a.v. hulpverlening, met klacht en tuchtrecht.
 • U bent geheel of gedeeltelijk vrijgevestigd.
 • Algemene leden zijn gerechtigd om mee te denken en hebben stemrecht.
 • Algemene leden zijn gerechtigd het logo van de NVVCH te voeren.

ASPIRANT LIDMAATSCHAP (ASL):

 • U voldoet aan alle eisen die in de statuten zijn opgenomen, behalve het lidmaatschap van een beroepsvereniging.
 • U kan ook een student zijn in de laatste 1½ jaar van de opleiding, minimaal een overheidserkende HBO opleiding, die gericht is op de geestelijke gezondheidszorg.
 • Dit aspirant lidmaatschap duurt maximaal 2 jaar, daarna dient men een lidmaatschap te hebben van een ter zake doende beroepsvereniging met klacht en tuchtrecht, en een afgesloten opleiding zoals bovengenoemd.
 • Aspirant leden hebben geen stemrecht.
 • Aspirant leden mogen niet het NVVCH logo voeren

BIJZONDER LIDMAATSCHAP (BZL):

 • Voldoet aan alle eisen die in de statuten zijn opgenomen.
 • U heeft minimaal een overheidserkende HBO opleiding, in andere sector dan de hulpverleningssector.
 • Heeft aanvullende cursussen/opleidingen betreffende de geestelijke hulpverlening/pastoraat, en daar nu zelfstandig werkzaam in is en lid is van een beroepsvereniging hulpverlening betreffende met klacht en tuchtrecht.
 • Bijzondere leden hebben geen stemrecht.
 • Bijzondere leden mogen niet het NVVCH logo voeren.

PROCEDURE VAN TOELATING:

 • Opgave via website
 • Het bestuur toetst de opleiding en heeft het recht iemand op grond hiervan te weren
 • U krijgt binnen 4 weken bericht.

Aan- en afmelden lidmaatschap
Uw lidmaatschap gaat onmiddellijk in op het moment dat u zich aanmeldt. u kunt uw lidmaatschap beëindigen voor 15 november van het lopende kalenderjaar. Zonder afmelding wordt je lidmaatschap steeds stilzwijgend verlengd. LET OP; Uw inschrijving is pas beëindigd als u daadwerkelijk daar van ons bericht van heeft ontvangen. Indien u na een week geen bevestiging heeft ontvangen dan graag opnieuw een afmelding versturen.

Registratie
Als u lid wordt van de vereniging krijgt u een eigen profielpagina op de website. Hierop kunt uzelf uw foto plaatsen, een korte beschrijving geven van de kenmerken van uw hulpverleningsvorm en beroep en een link naar je website. Deze gegevens worden gebruikt voor het vullen van de 'zoek een hulpverlener' functie op de website. Met uw unieke inlogcode kunt u zelf altijd uw eigen gegevens up to date houden.

Jaarlijkse update 
Jaarlijks wordt van u gevraagd om opnieuw te bevestigen dat u lid bent van een beroepsvereniging met klacht en tuchtrecht.

De contributie 
De ledenvergadering heeft voor het jaar 2023 de contributie vastgesteld op 70 euro. De vereniging kent geen btw. De contributie wordt gefactureerd in het begin van het nieuwe jaar. De facturen ontvangt u per email.