De bestuursleden

 

Hanneke Nijkamp | Voorzitter

Psycholoog NIP, relatiecounsellor, supervisor en praktijkhouder Caritasgroep

Visie op Christen- hulpverlener zijn
Als christen hulpverlener geloof ik dat je met een blik van mededogen en compassie naar je medemens mag kijken, dat je daarin je normen en waarden mag uitdragen en mensen mag laten merken dat je hen accepteert zoals ze zijn, hoewel ze soms gedrag kunnen hebben waar je niet achter kan staan. Ik geloof ook dat de wereld gebroken is, dat mensen om ons heen gebroken zijn, zowel christenen als anders gelovigen. Als christen hulpverlener kan je een rol spelen in een stukje heling, begrip en acceptatie voor de cliënt zelf.

Reden waarom je lid bent van de vereniging
De NVVCH is een leuke, spontane en open club hulpverleners, die naast hulpverlenen het belangrijk vinden om ook hun christen zijn op één of andere manier een plek te geven in hun werk. De diversiteit van de leden qua achtergrond, opleiding en ervaring vind ik erg boeiend en leerzaam. Het is fijn om nieuwe ideeën en soms zelfs samenwerking binnen een betrokken groep op te kunnen bouwen.

Welke taak/aandachtsgebied in het bestuur
Ik ben voorzitter van het bestuur.

E-mail: voorzitter@nvvch.nl
Bestuurslid sinds december 2014 

Judith Stoker | Penningmeester

Maatschapper Werker en basis EFT therapeut bij Voltooid Verleden Tijd

Visie op Christen-hulpverlener zijn 
Twee jaar geleden ben ik  mijn praktijk "Voltooid Verleden Tijd" gestart. Hulpverlener zijn én christen zijn zijn voor mij twee dingen die bij elkaar horen. Ik geloof dat waar de mogelijkheden van mensen ophouden, bij God alle dingen mogelijk zijn. Hij kan genezing en herstel brengen in wonden waar wij als mens alle hoop op verbetering verloren hebben.
Er zijn veel christenen die te kampen hebben met psychische problemen. Ook relatieproblematiek gaat christenen niet voorbij. Het geloof in God speelt door in alle facetten van het leven. Daarom is het belangrijk dat mensen terecht kunnen bij een hulpverlener die vanuit hetzelfde geloof handelt en leeft.

Reden waarom je lid bent van de vereniging
Omdat je als zelfstandig ondernemer en christen hulpverlener best een geïsoleerde positie hebt ben ik op zoek gegaan naar een beroepsgroep om me bij aan te sluiten. Zo kwam ik bij de NVVCH terecht. Ik heb in de korte tijd dat ik lid ben al prettige contacten gekregen en heb de bijeenkomsten als inspirerend en positief ervaren. Het is goed om met elkaar na te denken over thema's waar we allemaal mee te maken hebben. Elkaar tot steun zijn en het uitwisselen van kennis en kunde zijn voor mij belangrijke redenen om lid te zijn van de NVVCH.

Welke taak/aandachtsgebied in het bestuur 
Ik heb het penningmeesterschap op me genomen en zal me dus voornamelijk met de financiën bezighouden.

E-mail: penningmeester@nvvch.nl

Bestuurslid sinds maart 2016IMG_6930g (3).jpg  

Corné Legemaat | Webmaster

Adventure Therapeut, jongenshulpverlener en relatietherapeut (EFT) bij Outback Explorers 

Visie op christen hulpverlener
Tekst volgt

Reden waarom je lid bent van de vereniging
Tekst volgt

Welke taak/aandachtsgebied in het bestuur
Webmaster

E-mail: 
Bestuurslid sinds oktober 2019

 

Jannie van der Schors | Secretaris

Maatschappelijk werker en contextueel therapeut bij Praktijk voor contextuele en pastorale hulpverlening

Visie op christen hulpverlener zijn
Vanuit respect voor de ander, welke achtergrond deze ook heeft, leef en werk ik vanuit een christelijke levensovertuiging. Het uitgangspunt voor mijn leven is verbondenheid met God, de Schepper van alle leven. Ik bied de mogelijkheid om professionele hulpverlening te verbinden met pastorale zorg.

Reden waarom ik lid ben van de vereniging
In 2013 is mijn eigen praktijk definitief van start gegaan. Ik erken dat ik mijn collega’s nodig heb, om bemoedigt en aangescherpt te worden, om elkaar te ontmoeten en van elkaar te horen hoe zij omgaan met de dilemma’s die we allemaal tegenkomen in de praktijk. Hoe geeft de ander vorm aan zijn/haar christen zijn in het werk? Samen optrekken vind ik belangrijk. Zeker als je een eenmanspraktijk hebt.

Welke taak/aandachtsgebied in het bestuur
Vanaf 2017 secretaris

E-mail: jannie@nvvch.nl
Bestuurslid sinds maart 2016