De bestuursleden

 foto Bouwina

Bouwina de Haan | Voorzitter

Psychosociaal therapeut/ Gestalttherapeut bij Langszij, coaching en therapie (www.praktijklangszij.nl)

Visie op Christen-hulpverlener zijn

Vanuit de liefde van Christus mag ik mijn werk doen. Hij is er bij in elk gesprek. Ongeacht levensovertuiging is iedereen welkom in mijn praktijk. In mijn werk is contact met jezelf, de ander, met God belangrijk. Soms krijgt dit woorden, soms is het onzichtbaar. Ik bied cliënten de mogelijkheid om samen te zoeken naar de betekenis van het leven met God, naar rust, moed en wijsheid in alle problemen die er zijn.

Reden waarom je lid bent van de vereniging

Ik vind het fijn om andere christen-hulpverleners te ontmoeten en samen onderweg te zijn. Het spreekt me aan om met elkaar na te denken over thema’s en elkaar te inspireren en te bemoedigen .

Welke taak/aandachtsgebied in het bestuur

Als voorzitter zal ik me inzetten voor de vereniging,  de vergaderingen, de studiemiddagen en de contacten met andere organisaties.E-mail: voorzitter@nvvch.nl
Bestuurslid sinds 2021 

Judith Stoker | Penningmeester

Maatschapper Werker en basis EFT therapeut bij Voltooid Verleden Tijd

Visie op Christen-hulpverlener zijn 
Twee jaar geleden ben ik  mijn praktijk "Voltooid Verleden Tijd" gestart. Hulpverlener zijn én christen zijn zijn voor mij twee dingen die bij elkaar horen. Ik geloof dat waar de mogelijkheden van mensen ophouden, bij God alle dingen mogelijk zijn. Hij kan genezing en herstel brengen in wonden waar wij als mens alle hoop op verbetering verloren hebben.
Er zijn veel christenen die te kampen hebben met psychische problemen. Ook relatieproblematiek gaat christenen niet voorbij. Het geloof in God speelt door in alle facetten van het leven. Daarom is het belangrijk dat mensen terecht kunnen bij een hulpverlener die vanuit hetzelfde geloof handelt en leeft.

Reden waarom je lid bent van de vereniging
Omdat je als zelfstandig ondernemer en christen hulpverlener best een geïsoleerde positie hebt ben ik op zoek gegaan naar een beroepsgroep om me bij aan te sluiten. Zo kwam ik bij de NVVCH terecht. Ik heb in de korte tijd dat ik lid ben al prettige contacten gekregen en heb de bijeenkomsten als inspirerend en positief ervaren. Het is goed om met elkaar na te denken over thema's waar we allemaal mee te maken hebben. Elkaar tot steun zijn en het uitwisselen van kennis en kunde zijn voor mij belangrijke redenen om lid te zijn van de NVVCH.

Welke taak/aandachtsgebied in het bestuur 
Ik heb het penningmeesterschap op me genomen en zal me dus voornamelijk met de financiën bezighouden.

E-mail: penningmeester@nvvch.nl

Bestuurslid sinds maart 2016IMG_6930g (3).jpg  

Corné Legemaat | Webmaster

Adventure therapeut, gezinshulpverlener en relatietherapeut (EFT) bij Outback Explorers in Driebergen

Visie op christen hulpverlener
Een professional mag zich ten volle inzetten voor zijn medemens. In mijn geval zijn dat jongeren met hun gezinnen. Ongelooflijk gaaf om samen te zoeken naar een uitweg uit de zorgen. Methodisch en onderbouwd door de laatste inzichten op hulpverlening.
Als christen sta ik iedere dag voor mijn geloof, ook in mijn werk. De inspiratie voor hoe ik mijn clienten zie en benader en hoe ik aan relaties werk haal ik uit de grootste bestseller die ooit geschreven is: de Bijbel.

Reden waarom je lid bent van de vereniging
Ontmoeting en leren van elkaar zijn de belangrijkste redenen waarom ik lid ben.

Welke taak/aandachtsgebied in het bestuur
Webmaster

E-mail: webmaster@nvvch.nl
Bestuurslid sinds oktober 2019

       

Vacature | Secretaris


E-mail: secretaris@nvvch.nl
Bestuurslid sinds