De NVVCH als vereniging

We zijn een vereniging in de klassieke zin van het woord. Als vereniging willen we ons bezinnen op de effecten van het christelijk geloof en de christelijke ethiek op de verschillende vormen van (de door ons geboden) hulpverlening.

Wat is Christelijke hulpverlening? Wat hoort daar bij en wat niet? Door samen in gesprek te zijn, willen we ook de kwaliteit van de christelijke identiteit van de hulpverlening helpen bewaken. 

Er komt van alles op ons af, er zijn tal van belangen. Zakelijke en beroepsinhoudelijke belangen willen we met elkaar behartigen. Wanneer we tijdens de bijeenkomsten elkaar treffen wisselen we informatie uit en bevorderen we het onderling contact en de afstemming onderling. Wat speelt er op sociaal, financieel en juridisch terrein met betrekking tot het houden van een eigen praktijk?

Als vereniging bieden we studiebijeenkomsten, contactdagen en cursussen en de mogelijkheid tot intervisie. Door de bijeenkomsten, website en door het uitgeven van nieuwsbrieven houden we elkaar op de hoogte.

Lidmaatschap 
We kennen drie vormen van lidmaatschap: algemeen lidmaatschap, bijzonder lidmaatschap en het aspirant lidmaatschap.

Wil u lid worden van de vereniging, kijk dan of u aan de voorwaarden voldoet. Deze zijn behoorlijk specifiek omdat we ook kwaliteitseisen stellen aan de (voor)opleiding. Lees verder